Välkommen till Amazonklubbens forum [regler]

Regler samt övriga användarfrågor. Moderatorer
Forum rules
Här postas frågor om forumets funktioner och ickefunktioner även allmänna frågor/förslag om regler och dess tolkningar. Frågor om varför specifika trådar har blivit modererade/borttagna skall även fortsättningsvis ske via PM till berörd eller annan moderator och ej på forumet. Vid tveksamhet om det är en allmän fråga eller inte, kontakta en moderator först.
Locked
D59471
Posts: 2398
Joined: Sat Jan 31, 2004 2:00 pm

Välkommen till Amazonklubbens forum [regler]

Post by D59471 »

Välkommen till Svenska Amazonklubbens forum!

Här diskuterar vi allt som berör Volvo Amazon. Syftet med forumet är att amazonägare och andra
intresserade skall kunna utbyta kunskaper och erfarenheter samt diskutera Volvo Amazon.

För att bibehålla forumets höga kvalité har några enkla regler tagits fram. Följ dem så att vi kan
koncentrera oss på det vi är här för, Volvo Amazon!


Regler:

§ 1 Annonsering av varor och tjänster är tillåtet endast på köp&sälj, se där för vidare information.

§ 2 Här på forumet diskuterar vi bara \"gamla volvobilar\". I huvudsak Volvo Amazon men under övrigt kan även andra volvomodeller som PV/Duett 140 164 1800 och äldre samt Valp tas upp.

§ 3 Använd sunt förnuft när du postar dina inlägg samt följ Lagen Om Elektroniska Anslagstavlor.

§ 4 Missnöje över moderators beslut skall framföras via PM (personligt meddelande), ej på forumet.

§ 5 Ändring eller raddering i en tråd som medför att efterföljande Amazonrelaterade inlägg blir svårbegripliga kan medföra avstängning/banning.


Allmänt:

• Använd sökfunktionen innan du postar en ny fråga. Hittar du en gammal tråd med samma ämne kan du posta frågan direkt i den tråden.

• Ta en titt på Forumets Länksamling innan du frågar efter återförsäljare av reservdelar och annat.

• Posta inte för stora bilder på forumet. Runt 600 x 480 pixlar är fullt tillräckligt. Såhär postar du bilder...


• Diskussioner som sker mellan 2 personer bör tas via PM (personligt meddelande) eller mail istället för att \"chatta\" sönder trådar på forumet.

• Läs gärna igenom och förhandsgranska ditt inlägg innan du postar. Det blir enklare för folk att förstå det du skrivit om du försöker ha någorlunda meningsbyggnad, stavning, stora bokstäver osv.

• Använd inte bilder i din signatur eller för stora bilder som avatar. Det stjäl plats för övriga övriga användare. 100 x 100 pixlar är max storlek för din avatar.

• Läs Instruktionen om BBCode som beskriver hur formatering för bilder / textutseende / listor och annat går till.

Uppdaterad: 2013-10-08 (uppdateringar i rött)
Locked